Societas Apostolatus Catholici

Pastorácia povolaní

Ako sa môžem stať bratom alebo kňazom pallotínom?


Potrebné je predovšetkým spolupracovať s milosťou povolania, ktorú sme dostali od Ježiša, a následne vyjadriť svoju ochotu kráčať cestou zasväteného života. Treba sa nadchnúť charizmou sv. Vincenta Pallottiho a prijať život v bratskej komunite. Ak chceš rozoznať tvoju cestu povolania, kontaktuj nás:

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni,
Centrum pre pastoráciu povolaní
Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves
info@mojepovolanie.sk,www.mojepovolanie.sk,
tel.: 0944 339 697

My – pallotíni – sme medzinárodné společenstvo kňazov a bratov, žijúcich v komunitách, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a službe Cirkvi. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na hlbšie prežívanie svojej vlastnej viery a zároveň chceme byť svedkami tejto viery pre všetkých kresťanov. Náš spôsob života je cestou nášho osobného šťastia a zároveň prostriedkom ako oživovať Cirkev hlavne v duchu apoštolátu laikov. Spoločenstvo založil taliansky kňaz Vincent Pallotti (1795-1850). Cirkev potvrdila pallotínov ako rehoľnú spoločnosť v roku 1835. Od priezviska zakladateľa pochádza aj populárne pomenovanie: kňazi a bratia pallotíni. Oficiálny názov v latinskom jazyku znie Societas Apostolatus Catholici. Prvé písmená latinského názvu tvoria skratku SAC, ktorá sa používa pri priezviskách pallotínov. Sv. Vincent bol presvedčený, že iniciatíva jednotlivých ľudí bude účinnejšia, keď sa zjednotí a nasmeruje na jeden cieľ. Preto nám zveril úlohu prebúdzať vo všetkých katolíkoch hlboké vedomie o ich povolaní k apoštolátu a oživovať v nich lásku.

V súčasnosti má naša Spoločnosť okolo 2 400 členov v 20 provinciách a régiách. Pallotíni pôsobia vo viac ako 300 miestnych komunitách a na všetkých kontinentoch v 42 štátoch sveta. Na Slovensku sme po násilnom zrušení rehoľnej činnosti počas komunistického režimu, po revolúcii obnovili naše pôsobenie v roku 1992. Dnes pôsobíme v Smižanoch, Predajnej, Spišskej Novej Vsi, Bratislave a Michalovciach. Základom pôsobenia všetkých Pallotínov vo svete je „Caritas Christi urgens“. Oživovanie viery a rozpaľovanie lásky spolu s apoštolátom vtláča svoju pečať životu a činnosti členov, ktorú charakterizujú tri myšlienky nášho zakladateľa:

„ad destruendum peccatum“ – aby bol zničený hriech
„ad salvandam animas“ – aby boli spasené všetky duše
„ad infinitam Dei Gloriam“ – pre väčšiu Božiu Slávu

Ako rozpoznať Božiu vôľu, akým spôsobom odhaliť svoje povolanie?

Si mladý a ukrývaš v sebe mnoho plánov a snov, veľa očakávaní a túžob. V tom všetkom pôsobí Boh. On má veľký a krásny plán s tebou. On milujúci Otec chce tvoje dobro a tvojim šťastím bude odhalenie toho, čo pre teba pripravil Stvoriteľ. Ako rozpoznať Božiu vôľu, akým spôsobom odhaliť svoje povolanie? Ako započuť hlas Boha, skrze ktorý sa dozvieš, čo máš robiť vo svojom živote, aby život nebol len prázdnou existenciou? Aby si našiel odpovede na tieto otázky pozývame do Centra Božieho Milosrdenstva (pallotíni) v Spišskej Novej Vsi.
 Patrónkou Spoločnosti je Mária, Kráľovná apoštolov.
Heslom Spoločnosti sú slová svätého apoštola Pavla: „Kristova láska nás poháňa“.