Societas Apostolatus Catholici

Apoštolát

Hľadaj Boha a nájdeš ho. Hľadaj ho vo všetkom a nájdeš ho všade. Hľadaj ho v každom čase a nájdeš ho vždy.“
Vincent Pallotti 

Svätyňa Božieho milosrdenstva
a Centrum Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi 

Pastoračné pôsobenie pallotínov sa zameriava na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. V rekolekčnom dome v Spišskej Novej Vsi organizujú duchovné cvičenia, ktoré umožňujú hlbšie spoznávať tajomstvá Božieho milosrdenstva. Centrum Božieho milosrdenstva – CBM je rehoľno-formačné centrum spravované Spoločnosťou katolíckeho apoštolátu (SAC) – pallotínmi. Nachádza sa pri Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi, farnosť Smižany. Interiéry CBM skrášľujú dary Svätého otca Jána Pavla II., ktoré sú súčasťou tematickej výstavy v priestoroch kostola a centra. 
Prostredníctvom publikácií a časopisov šíria pallotíni nielen úctu k Božiemu milosrdenstvu, ale aj kresťanské hodnoty. Publikácie, ktoré sa venujú Božiemu milosrdenstvu, prinášajú čitateľom povzbudenie v živote viery a zároveň odhaľujú „pramene milosrdenstva, ktoré sa rozlievajú na ľudstvo“. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu sa verejnosti prihovára aj prostredníctvom časopisu Apoštol Božieho milosrdenstva, ktorý vychádza štyrikrát do roka.

Viac info

Združenie katolíckeho apoštolátu – apoštolát laikov

Svätý Vincent Pallotti už krátko po vysvätení za kňaza túžil všestranne pomáhať Cirkvi. Nadobudol presvedčenie, že samotné duchovenstvo to nedokáže: „Je potrebné zjednotiť ľudské sily v evanjelizácii sveta. Pre potreby Cirkvi treba získať všetkých laických katolíkov, aj pohanov.“ V tomto duchu založil Združenie katolíckeho apoštolátu (ZKA), ktoré malo spájať všetkých ľudí – kňazov aj laikov rôzneho stavu, remesla či odboru, ktorí by spoločne zjednotení hlásali evanjelium, šírili a koordinovali duchovnú a materiálnu pomoc pre blížnych. Hlavnou myšlienkou bola idea všeobecného apoštolátu, „aby svet mohol poznať a milovať Krista“, ako hovoril Pallotti.

Viac info

Ján Pavol II. – Pápežské dary

 Výstavu umeleckých a spomienkových predmetov, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. z rôznych kútov sveta, spravujú pallotíni vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi. Medzi rôznymi darmi sa nachádzajú aj zaujímavé obrazy a výšivky, napríklad ručná práca z Mexika – strom pápežstva. Zobrazuje pápežov od svätého Petra až po Jána Pavla II. Policajti z New Yorku darovali Svätému Otcovi železný kríž ako spomienku na svojich kolegov, ktorí zomreli pri zachraňovaní ľudí po páde dvojičiek.


Publikačná činnosť

Vydavateľstvo PALLOTTI – Prostredníctvom publikácií a časopisov šíria pallotíni nielen úctu k Božiemu milosrdenstvu, ale aj kresťanské hodnoty. Publikácie prinášajú pre čitateľa povzbudenie v živote viery a zároveň odhaľujú „pramene milosrdenstva, ktoré sa rozlievajú na ľudstvo“. Spoločnosť katolíckeho apoštolátu sa verejnosti prihovára aj prostredníctvom dvoch časopisov: Apoštol Božieho milosrdenstva a Echo z misií, ktorý približuje život a pôsobenie misionárov.

Viac info

Misijná animácia   

V Bratislave sídli pallotínsky Misijný sekretariát, ktorý sa venuje organizovaniu pomoci a podpory najmä pre africké štáty (Rwanda, Kamerun, Demokratická republika Kongo, Madagaskar, Benin, Togo, Pobrežie Slonoviny), štáty Južnej Ameriky (Brazília, Kolumbia a Venezuela) a Ázie (India, Filipíny). Prostredníctvom projektu Adopcia srdca podporujú slovenskí adoptívni rodičia na diaľku deti, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti v rôznych misijných krajinách. 


Viac info