Societas Apostolatus Catholici

Misie – Adopcia srdca


Čo je Adopcia srdca?
Projekt Adopcia srdca je konkrétna materiálna a duchovná pomoc určená osiroteným alebo chudobným deťom v misijných krajinách. 

Ako Adopcia srdca funguje?
Darcovia (jednotlivci, rodiny, komunity, firmy, organizácie, triedy, školy) podporujú deti, celé triedy alebo aktuálne prebiehajúce projekty.
Darca si zvolí formu podpory na základe parametrov ako výška podpory, pravidelnosť, kontakt s obdarovanými, viazanosť.

Viac informacii na webowej stranke adopciasrdca.sk

Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnická 20, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, 02 / 43 19 10 30, 0 915 641 387, adopcia@pallotini.sk


Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť misijne projekty.